12 november 2019 om 15:06 uur

Wachtlijstcontrole 2019 is aanstaande

  • Wachtlijstcontrole 2019 is aanstaande

Als u niet, of te laat reageert, dan vervalt uw inschrijving automatisch!

Wachtlijstcontrole 2019!

DE BRIEVEN ZIJN NOG NIET NAAR U VERSTUURD!

In november, dus zeer binnenkort, zullen alle nog ingeschrevenden op de wachtlijst die zich VOOR 1 oktober 2019 hebben ingeschreven zal deze controle per brief ontvangen. Vergeet niet hierop tijdig te reageren! Wilt u ingeschreven blijven voor onze woningen? Reageer dan snel! Contoleer uw huidige gegevens op de brief alstublieft grondig en vul ze eventueel aan. 

DE BRIEVEN ZIJN NOG NIET NAAR U VERSTUURD!

Als u uiterlijk 20 december 2019 reageert op deze brief, blijft uw aanmelding als woningzoekende behouden.

Let op: Als u niet, of te laat reageert, dan vervalt uw inschrijving automatisch.