Veelgestelde vragen

U heeft gezocht op , hieronder ziet u de resultaten.
Krijg ik huurtoeslag? Toon antwoord Verberg antwoord

Huurtoeslagregels 2020

Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
Dat is onder andere afhankelijk van uw belastbaar inkomen. De hoogte van uw huurtoeslag is namelijk afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en natuurlijk de hoogte van uw huur. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. Als u over deze bedragen heen gaat, dan heeft u geen recht meer op huurtoeslag. Hoe minder u verdient hoe meer huurtoeslag u uiteindelijk wordt toegekend.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte. (Als u bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige woonruimte).
 • U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag. Én het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Bent u alleenstaand of heeft u een toeslagpartner?
Bent u alleenstaand, en verdient u in 2020 méér dan € 31.500 of heeft u meer dan € 30.846 aan vermogen, dan komt u niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. U mag samen ook niet meer dan € 61.692 aan vermogen hebben. Verdient u minder dan € 16.500 én voldoet u aan alle andere voorwaarden dan ontvangt u de maximale toeslag van € 368 per maand.

Met toeslagpartner
Heeft u een medebewoner die in aanmerking komt als “toeslagpartner”, dan mag u samen niet meer dan € 40.500 verdienen. U mag samen ook niet meer dan € 61.692 aan spaargeld (vermogen) in bezit hebben. Iedere andere medebewoner (niet uw toeslagpartner) mag ook niet meer dan € 30.846 aan vermogen bezitten. U ontvangt maximaal een gezamenlijke toeslag van € 372 per maand als u samen minder verdient dan € 24.500.

Welke servicekosten tellen mee?
Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten (maximaal 12 euro per kostenpost):

 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten 
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (niet van uw energiemaatschappij)
 • Huismeesterkosten
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten (deze servicekosten komen bij de Vijverhof niet voor)

Meer informatie kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

Hoe lang mag ik in een woning wonen? Toon antwoord Verberg antwoord

Zolang u hier zelfstandig kunt blijven wonen, eventueel met zorg van De Vijverhof.

Mag ik altijd een woning betrekken? Toon antwoord Verberg antwoord

Nee, u moet op onze wachtlijst staan en aan de vereisten voldoen.

Is er zorg in de woning beschikbaar? Toon antwoord Verberg antwoord

Jazeker. Als u een ZZP-indicatie heeft, kunt u de zorg afnemen bij De Vijverhof.

Voor nood is er in elke woning zorgalarmering aanwezig.

Hoe huur ik een woning? Toon antwoord Verberg antwoord

U moet op onze wachtlijst staan en aan de vereisten voldoen.

Moet ik mij inschrijven? Toon antwoord Verberg antwoord

Onze organisatie is zelfstandig en wij hanteren eigen wachtlijsten. Wilt u zich bij ons inschrijven? Meld u dan snel aan met het aanmeldformulier onder het tabblad "woningzoekenden".

Is De Vijverhof aangesloten bij Woonnet? Toon antwoord Verberg antwoord

Wij zijn niet aangesloten bij Woonnet Rijnmond. Een woonpas via Woonnet/Rijnmond heeft daarom bij ons geen status. Wij zijn een zelfstandige organisatie en hanteren eigen wachtlijsten. Wilt u zich bij ons inschrijven? Meld u dan aan met het aanmeldformulier onder het tabblad "woningzoekenden".

Hoe lang is de wachtduur? Toon antwoord Verberg antwoord

Per complex hanteren wij eigen wachtlijsten. De globale wachttijd verschilt per complex. Onder het tabblad "Onze Complexen" kunt u de globale wachttijd per complex bekijken. Wilt u zich bij ons inschrijven? Meld u dan aan met het aanmeldformulier onder het tabblad "Woningzoekenden".

Hoe zien de woningen eruit en wanneer mag ik een woning bezichtigen? Toon antwoord Verberg antwoord

Er zijn verschillende woningtypen in de complexen aanwezig. Onder het tabblad "Onze Complexen" kunt u onze verschillende woningtypen per complex bekijken.

U mag een woning bezichtigen als wij u hiervoor uitnodigen. Ook kunt u woningen bezichtigen bij een Open Dag. Op dit moment is nog niet bekend wanneer een Open Dag zal plaatsvinden.

Handige telefoonnummers en tips Toon antwoord Verberg antwoord

De Vijverhof

Voor algemene informatie en technische klachten kunt u de receptie bereiken op 010-4503755.

Voor vragen over wonen, ideeën en klachten kunt u doorvragen naar de woonconsulent.

Voor vragen over activiteiten en welzijn kunt u doorvragen naar de teamleider Welzijn.

Voor vragen over Thuiszorg kunt u doorvragen naar de teamleider Thuiszorg.

Voor vragen over Tafeltje Dekje kunt u doorvragen naar de medewerkers van Tafeltje Dekje.

Voor vragen over huishouding via de Wmo kunt u doorvragen naar de teamleider Non-Food.

 

Aanpassingen in de woning (Wmo)

Heeft u beperkingen waardoor u zich moeilijk kunt verplaatsen in uw woning? De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt diverse mogelijkheden om uw woning aan te passen. U kunt een aanvraag indienen bij het Wmo-loket van de gemeente Capelle aan den IJssel. Als de gemeente u een Wmo-voorziening toekent, dan kan de gemeente ook regelen dat die voorziening wordt aangebracht. De gemeente voert de aanpassing pas uit nadat wij toestemming hebben gegeven. Als uw huurperiode eindigt, moet u – vóór oplevering van de woning – alle aanpassingen hebben verwijderd. Voor overige aanpassingen in de woning moet u overigens ook altijd schriftelijke toestemming hebben van de Vijverhof.

 

Activiteiten

Klik hier om naar de nieuwsbrieven op de website van HSB de Vijverhof te gaan. Hierin staat het programma. Voor meer vragen over activiteiten en welzijn kunt u de receptie bellen en vervolgens doorvragen naar de teamleider Welzijn.

 

Afval en Grof vuil

Afval en Grof vuil (gewijzigd per 01-01-2018)

Het is verboden om grof vuil bij de vuilcontainers plaatsen.

Grofvuil dient te worden aangemeld via internet www.irado.nl of telefoon 010-2621000.

Eenmaal aangemeld mag het voor de Tuinfluiter, Roodborst, Vijverhof en Groenling bij onze perscontainer worden geplaatst. Niet bij de Roodborst i.v.m. Hospice.

Dit moet wel gemeld worden bij het maken van de grofvuil afspraak.

Locatie: Perscontainer binnenterrein Vijverhof ingang Steenloperstraat.

Voor de Merel, Nachtegaal en Lijster etc. blijft de ophaallocatie ongewijzigd.

 

Afval dient u in de vuilcontainers te plaatsen. Dit geldt voor iedereen in elk complex.

De afvalcontainers worden elke maandag en donderdag buiten gezet en door de gemeente geleegd. De oudpapiercontainers worden elke dinsdag (complex Groenling) en elke donderdag (alle complexen)  buiten gezet en door de gemeente geleegd.

Elke donderdag glascontainers buiten gezet en door de gemeente geleegd.

Voor het parkeerterrein van de Tuinfluiter, Groenling, Roodborst en Steenloper staan ondergrondse containers voor glas en papier. PMD (plastic, blik etc) mag niet meer aan de latarenpalen worden gehangen! Dit mag gewoon in de restafval container.

 

Bewonerscommissie

Heeft u een vraag voor de bewonerscommissie? Een idee waardoor het wonen bij De Vijverhof nog prettiger wordt? Of een probleem waarvoor u een oplossing zoekt? De bewonerscommissie helpt u graag!

 

Energieleveranciers

Water: Evides (www.evides.nl of bel 0900 0787). Energie: Vrije keuze (bijv. Eneco of Essent). Tv/Radio/Internet: Vrije keuze (bijv. KPN of Ziggo). 

Fietsen

Heeft u een fiets? Dan kunt u een fietslabel opvragen bij de receptie. Vervolgens kunt u het fietslabel onder uw zadel aanbrengen en kunt u de fiets in de algemene fietsenstallingen plaatsen. Alle fietsen die niet gelabeld zijn, zullen wij aanmerken als “fietswrak”. Deze slaan wij tijdelijk apart op en zullen op een later tijdstip definitief worden afgevoerd. 

 

Mededelingenborden

U vindt informatie op de mededelingenborden (maar ook op www.wonenindevijverhof.nl). U mag niet zomaar informatie van deze borden afhalen of op deze borden ophangen.

Het ophangen van aankondigingen en/of reclame op onze mededelingenborden en andere plaatsen in alle complexen zonder toestemming van de Vijverhof wordt niet gewaardeerd.

 

Parkeren

Heeft u een auto? Dan kunt u mogelijkheden voor parkeren bespreken met de huismeester.

 

Veiligheid

Kijk eerst wie er voor de deur staat. Doe NOOIT zomaar open en geef nooit uw bankpas en/of pincode af. Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen en vraag eventueel om legitimatie. Ga niet in op “zielige” praatjes! Als u het niet vertrouwt, bel ons en/of de politie.

 

Vragen inzake Technische zaken/storingen (buiten kantooruren)

Als huurder kunt u technische problemen – zoals lekkende kranen of een verstopte afvoer – gewoon bij de receptie van De Vijverhof melden. U kunt de receptie ook telefonisch bereiken op 010-4503755. “Buiten kantoortijd” (bij storing aan een installatie, lift of een bouwkundig mankement) kunt u ook De Vijverhof telefonisch bereiken op 010-4503755.

U krijgt dan een keuze menu te horen en kiest u voor het doorgeven van een storing altijd voor optie 2. U wordt dan doorgeschakeld naar firma “Bakker Arkel”. Storingen die tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten en toch bij Bakker Arkel worden gemeld, worden genoteerd en bij aanvang van de eerst volgende werkdag doorgegeven aan de Vijverhof waarna de technische dienst deze melding verder oppakt.

 

Vragen inzake overige ideeën en problemen

Voor sociaal georiënteerde problemen en voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met woonconsulent Rémon Olsman. Hij is te bereiken via 010-4503755. Als u wilt, kunt u een persoonlijke afspraak met hem maken om uw vraag of probleem te bespreken. Ook houdt de woonconsulent maandelijks spreekuur in de ontmoetingsruimte van de Tuinfluiter en in de recreatieruimte van de Merel. Loop gerust even binnen met uw vraag of idee!

 

Woon-zorgcentrum HSB de Vijverhof

Klik hier om naar de website van HSB de Vijverhof te gaan.

 

www.alleszelf.nl

Voor welzijnsproducten en allerlei andere zaken regelt u het snel op www.alleszelf.nl!

Servicekosten Toon antwoord Verberg antwoord

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Huurders betalen maandelijks een voorschot voor de servicekosten. Eén keer per jaar worden de werkelijke kosten verrekend met de betaalde voorschotten. U krijgt dan geld terug of u moet geld bijbetalen. De servicekosten kunnen bestaan uit:

 • Energiekosten algemene ruimte
 • Schoonmaakkosten algemene ruimte
 • Onderhoud tuin
 • Huismeester
 • Alarmering 
 • Zonneschermen
 • Glazenwasser
 • Administratiekosten

De samenstelling en hoogte van de servicekosten verschilt per complex.

Woningaanpassing Wmo Toon antwoord Verberg antwoord

Heeft u beperkingen waardoor u zich moeilijk kunt verplaatsen in uw woning? De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt diverse mogelijkheden om uw woning aan te passen. U kunt een aanvraag indienen bij het Wmo-loket van de gemeente Capelle aan den IJssel. Wij willen dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Daarvoor werken wij graag samen met uw gemeente. Als de gemeente u een Wmo-voorziening toekent, dan kan de gemeente ook regelen dat die voorziening wordt aangebracht. De gemeente voert de aanpassing pas uit nadat wij toestemming hebben gegeven. Als uw huurperiode eindigt, moet u – vóór oplevering van de woning – alle aanpassingen hebben verwijderd.

Opzegging huur Toon antwoord Verberg antwoord

Als u de huur van uw woning wilt opzeggen, dan is de opzegtermijn één kalendermaand. U zegt op met een aangetekende brief. Het huuropzeggingsformulier kunt u afhalen bij de receptie. U kan uw opzeggingsformulier aan uw woonconsulent geven of sturen naar:

Woon-zorgcentrum De Vijverhof 
Reigerlaan 251
2903 LJ Capelle aan den IJssel

T.a.v. de woonconsulent

Na opzegging van de huur ontvangt u van de woonconsulent een bevestiging en informatie over de oplevering van de woning bij het einde van de huur. 

Als de nieuwe huurder de veranderingen wil overnemen, vraagt u hiervoor samen toestemming aan de woonconsulent. U gebruikt hiervoor een Overnameformulier. U kunt dat ophalen bij de woonconsulent.

Bezichtiging door kandidaat-huurders

Als u de woning verlaat, willen wij die graag zo snel mogelijk weer verhuren. Het kan zijn dat belangstellenden uw woning willen bezichtigen terwijl u er nog woont. Wij vragen daarvoor uw medewerking. Als er een bezichtiging is, stellen we u van tevoren op de hoogte.

Sleutels inleveren

Uiterlijk op de laatste dag van de huurovereenkomst overhandigt u alle sleutels van de woning (ook van berging, fietsenhok, garage, etc.) aan de woonconsulent. U mag geen sleutels afgeven aan anderen, zoals de buren of de nieuwe huurder. Als u niet alle sleutels inlevert en wij sloten moeten vervangen, brengen we de kosten hiervan bij u in rekening.

Eindafrekening

Als wij rond de oplevering kosten hebben gemaakt die volgens de overeenkomst voor de huurder zijn, dan ontvangt u hiervan een eindafrekening.

Financiële en administratieve afwikkeling

Heeft u ons gemachtigd om de maandelijkse huur automatisch te incasseren? Dan stoppen wij de automatische incasso na de huurbeëindigingsdatum. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Opzeggen gas, elektra en water

U zegt zelf de leveringen op bij de nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit).

Huurachterstand Toon antwoord Verberg antwoord

Kunt u de huur niet op tijd betalen? Neem dan tijdig contact met ons op. We zoeken dan samen met u naar een oplossing. Hiermee voorkomt u dat wij onze gerechtsdeurwaarder moeten inschakelen. Bel of e-mail dus direct met de woonconsulent.

Bezwaar huurverhoging Toon antwoord Verberg antwoord

Let op, onderstaande geldt alleen voor de woningen in de sociale huursector.

Als u het niet eens bent met de verhoging

Als u het niet eens bent met het voorstel tot huurverhoging, kunt u tot de ingangsdatum van de huurverhoging een bezwaarschrift naar ons toesturen. Maak hiervoor gebruik van het bezwaarschrift op www.huurcommissie.nl. Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, zullen wij de Huurcommissie vragen om te beoordelen of ons voorstel tot huurverhoging redelijk is.

Als de woning achterstallig onderhoud heeft

U kunt geen bezwaar maken tegen het voorstel tot huurverhoging op grond van achterstallig onderhoud. Wel kun u de Huurcommissie vragen de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege onderhoudsgebreken met het formulier op www.huurcommissie .nl. Kijk voor meer informatie op www.huurcommissie.nl of neem contact op met Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur).

Capelle aan den ijssel Toon antwoord Verberg antwoord

Zo oud als de weg naar Kralingen… Capelle aan den IJssel is ‘zo oud als de weg naar Kralingen’. Dit gezegde is de Zuid-Hollandse variant op de bekende weg naar Rome. Opgravingen laten zien dat er al in de tweede eeuw na Christus bebouwing was langs de IJssel. De weg naar Kralingen verbindt Gouda met wat nu Rotterdam is. Langs die weg ontstond het karakteristieke Hollandse slagenland van het dorp Capelle. Een dorp dat vooral bestond uit zalmvissers en steenbakkers.

Capelle groeide uit van een klein kerkdorp naar een middelgrote stad met allure. Afwisselende woningbouw, singels, waterpartijen en volop groen kenmerken de stad. Capelle is de dichtstbevolkte gemeente in het Rijnmondgebied met Rotterdam als buurman. Grootstedelijke faciliteiten als musea, verschillende opleidingsinstituten, het vliegveld en de haven die Rotterdam liggen dus om de hoek. Heeft u vragen? Kijk op www.capelleaandenijssel.nl of neem contact op met de Informatiebalie van de gemeente Capelle aan den IJssel, 010 284 84 84.

Winkelcentrum De Koperwiek Toon antwoord Verberg antwoord

Winkelcentrum De Koperwiek is ruim en licht opgezet, grotendeels overdekt, heeft vele voorzieningen en is prima toegankelijk ook voor minder validen. Het winkelcentrum beschikt over meer 100 winkels, vele voorzieningen en u kunt er gratis parkeren. De mix van winkels, horeca, dienstverlening en cultuur is verrassend en biedt voor elk wat wils. Daarnaast onderscheiden de evenementen, die er regelmatig worden georganiseerd en de wekelijkse markt het centrum van vele andere centra. Winkelcentrum De Koperwiek kent zeer veel uitstekende lokale speciaalzaken, waar service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Uiteraard treft u daarnaast ook een ruim aanbod van de bekende landelijke ketens in het centrum aan. Kortom, of u gewoon gezellig wilt shoppen, lekker wilt eten of naar het theater wilt: in Stadscentrum De Koperwiek slaagt u altijd!

Hondenuitlaatzones Toon antwoord Verberg antwoord

Honden zijn voor veel mensen geliefde huisdieren. Toch kunnen honden overlast geven. Met hun poep en omdat sommige mensen bang zijn voor honden.

De gemeente heeft een kaart met de uitlaatgebieden opgesteld. Ook heeft de gemeente regels opgesteld om overlast te voorkomen. Honden moeten aangelijnd zijn en hun baasjes moeten daar de poep opruimen. Wel mogen ze poepen en loslopen in uitlaatgebieden. Hondeneigenaren die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete.

U ziet het vast al: er is een uitlaatgebied vlak bij u in de buurt. Gebruik dit uitlaatgebied!

   

Hulpmiddelen in en rond uw woning Toon antwoord Verberg antwoord

Heeft u beperkingen waardoor u zich moeilijk kunt verplaatsen in uw woning? De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) biedt diverse mogelijkheden om uw woning aan te passen. U kunt een aanvraag indienen bij het Wmo-loket van de gemeente Capelle aan den IJssel. Als de gemeente u een Wmo-voorziening toekent, dan kan de gemeente ook regelen dat die voorziening wordt aangebracht. De gemeente voert de aanpassing pas uit nadat wij toestemming hebben gegeven. Als uw huurperiode eindigt, moet u – vóór oplevering van de woning – alle aanpassingen hebben verwijderd. Voor overige aanpassingen in de woning moet u overigens ook altijd schriftelijke toestemming hebben van de Vijverhof. 

   Douche- en toilethulpmiddelen    Beugels   Toiletdouche   Drempelhulpen
Ook als de gemeente u GEEN Wmo-voorziening toekent, kunt u de behoefte aan hulpmiddelen hebben. Denk bijvoorbeeld aan douche- en toilethulpmiddelen, beugels, toiletdouche of drempelhulpen. Met eventuele aanpassingen geldt hier ook dat als uw huurperiode eindigt, u – vóór oplevering van de woning – alle aanpassingen moet hebben verwijderd. Hier bieden wij u een handreiking van aanbieders van hulpmiddelen. U kunt alles zelf (laten) regelen op www.alleszelf.nl/capelle. Ook kunt u mogelijkheden bekijken bij Meyra of Vierstroom Thuiszorgwinkel Capelle Koperwiek (Gevestigd in winkelcentrum De Koperwiek).
Leefbaarheid en overlast Toon antwoord Verberg antwoord

Leefbaarheid

Woont u in een complex met gemeenschappelijke ruimten, dan zorgen wij voor schoonmaak en onderhoud. Ook is er in de complexen een huismeester die de voorkomende klusjes voor zijn rekening neemt. Dit neemt echter niet weg dat u als huurder ook zelf verantwoordelijk bent voor de gemeenschappelijke ruimten. Houd ze altijd netjes. Zo weet u precies waar u uw fiets mag parkeren, of u planten of een stoeltje op de galerij mag zetten en waar uw afval naar toe moet.

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van ongedierte. Door uw huis goed schoon te houden, houdt u het merendeel van het ongedierte al buiten. Verder geldt: bewaar uw eten in de koelkast of in afsluitbare voorraadbussen, gebruik een goed afsluitbare vuilnisemmer en voorkom dat ongedierte binnenkomt. Heeft u desondanks toch nog last van ongedierte? Bij de dierenwinkel vindt u doorgaans verschillende bestrijdingsmiddelen. Ook veel gemeenten hebben een bestrijdingsdienst, waar u terecht kunt voor informatie of hulp bij de bestrijding.

Overlast

Wanneer is er sprake van hinderlijke leefgeluiden en wanneer van structurele overlast?

Iedereen hoort zijn buren wel eens. We noemen dit leefgeluiden. Voorbeelden van leefgeluiden zijn: het doortrekken van een toilet, een hond die blaft, het dichtslaan van een deur, het inrichten van de woning, het incidenteel geven van een feestje en het huilen of schreeuwen van een kind. Al deze zaken horen bij normaal woongedrag. 

Het kan ook zijn dat een bewoner veel meer merkt van zijn of haar buren. Dan kan er sprake zijn van overlast. Er is sprake van overlast wanneer er herhaaldelijk en ernstig inbreuk wordt gedaan op het woongenot van een bewoner. In de nachtelijke uren is er eerder sprake van (geluids)overlast dan overdag. Bij overlast spannen wij ons in om de overlast te stoppen en de huurder aan te spreken op het niet nakomen van ‘goed huurderschap’. Wij raden u aan om dit met uw buren te bespreken. Buurtbemiddeling van Stichting Welzijn Capelle kan u daarbij helpen.

Wat kunt u doen bij overlast van uw buren?

Ga in gesprek met uw buren

 • U en uw buren zijn verantwoordelijk voor de situatie en de oplossing. Voor een goede burenrelatie zijn twee partijen nodig;
 • De Vijverhof verwacht daarom van haar huurders dat zij de eerste stap zetten naar een oplossing; de klacht bespreekbaar maken;
 • Dit omdat u en uw buren ook in de toekomst met elkaar verder moeten, u blijft buren van elkaar;
 • Buren zijn zich niet altijd bewust van de overlast die u ervaart.

Hoe spreekt u uw buren aan?

 • Ga in gesprek als u zich niet geïrriteerd of boos voelt. Laat eerst uw emotie zakken;
 • Wacht ook niet te lang met het gesprek;
 • Check bij uw buren of het gelegen komt. Is dat niet zo? Maak dan een afspraak voor een ander moment;
 • Bedenk voordat u in gesprek gaat wat u wil zeggen en wat u wil bereiken;
 • Vertel rustig wat u dwars zit, beschuldig niet!;
 • Laat uw buren reageren en luister;
 • Kom met suggesties voor oplossingen;
 • Probeer duidelijke afspraken te maken;
 • Wees bereid om zelf water bij de wijn te doen.

Tips bij hinderlijke leefgeluiden
Goed contact is belangrijk. Het is makkelijker om zaken met elkaar te bespreken als je elkaar kent. Je hebt dan meer begrip voor elkaar.

 • Stelt u zich voor aan nieuwe buren;
 • Groet uw buren of maak een praatje. Toon belangstelling;
 • Kondig feestjes of klussen vooraf aan. Een aangekondigd geluid ervaren buren als minder storend;
 • Biedt hulp aan wanneer u weet dat buren dit kunnen gebruiken.

Op www.problemenmetjeburen.nl vindt u meer informatie en tips over dit onderwerp.

Probeer er dus eerst samen uit te komen door met elkaar te praten. Als u er zelf niet uitkomt, dan kunt u via op de website van Stichting Welzijn Capelle meer informatie zoeken over Buurtbemiddeling.

Wanneer kan ik gebruik maken van Buurtbemiddeling en wanneer van de woonconsulent?

De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling van Stichting Welzijn Capelle kan u dan helpen om de cirkel te doorbreken. 

In principe is buurtbemiddeling niet geschikt in de volgende gevallen, u kunt dan contact opnemen met de woonconsulent van de Vijverhof:
- Als een persoon niet in staat is om een gesprek te voeren (bijvoorbeeld bij een psychose of verslaving)
- Wanneer er conflicten zijn binnen het gezin/relatie of familie
- Wanneer er een conflict is tussen de huurder en verhuurder
- Als een conflict bij een juridische instantie in behandeling is
- Bij een lopende zaak waarbij de woonconsulent al betrokken is 

Bij twijfel kunt u altijd contact zoeken met Buurtbemiddeling van Stichting Welzijn Capelle.

Ik wil overlast anoniem melden, kan dit?

Anonieme schriftelijke meldingen over overlast worden in principe niet in behandeling genomen.

Anonieme meldingen hebben zeer weinig tot geen meerwaarde in dossiervorming. Daarnaast is onze ervaring dat een anonieme melding relatief vaak niet op de waarheid berust. Wilt u uw naam wel vermelden maar wilt u niet dat uw naam bekend wordt bij de mogelijk overlast gevende huurder? Dan kan, schrijf dit dan op bij uw melding. 
Heeft u vragen over anoniem melden of denkt u een goede reden te hebben om toch anoniem te melden? Neemt u dan telefonisch contact met ons op en vraag naar de woonconsulent. 

Veiligheid Toon antwoord Verberg antwoord

Rookmelders voor uw veiligheid

Rookmelders zorgen voor een veilig gevoel. Bij normaal gebruik en onderhoud gaan ze zo’n tien jaar mee. Test regelmatig of de melder nog werkt op de testknop van de melder te drukken. U hoort dan een harde piep. De batterij van de rookmelder gaat ongeveer een jaar mee. Bij een bijna lege batterij hoort u regelmatig een hard piepsignaal.

Wie is er aan de deur?

Doe NOOIT de deur zomaar open! Dit geldt ook voor de entree van uw complex!

Inbraak: wat te doen?

Is er bij u ingebroken? Neem dan contact op met de politie en doe aangifte. Soms komt de politie bij u langs, soms moet u online aangifte doen of naar het bureau komen. Bij schade of weggenomen spullen moet u ook uw inboedelverzekering op de hoogte stellen. De verzekeraar keert doorgaans alleen uit als u aangifte heeft gedaan. Stel ook de woonconsulent op de hoogte.

Energiebesparingstips Toon antwoord Verberg antwoord
Wij denken graag met u mee om te besparen op uw energiekosten. Naast een besparing op uw kosten, draagt u op deze manier ook bij aan het milieu. Hieronder een aantal tips waarmee u energie kunt besparen:
 
Energiebesparingstips elektronische apparaten
 • Laat apparaten niet onnodig in de stand-by modus staan, dit verbruikt veel energie.
 • Controleer het energielabel van uw apparaten. Vaak wordt ten onrechte gedacht dat een apparaat met label A of A+ ook al heel zuinig is. Dit klopt niet bij koelkasten, vriezers, vaatwassers en wasmachines. Bij deze apparaten is een A-label tegenwoordig zelfs het slechtste label op de markt.
 • Zet een koelkast en fornuis / kachel / oven niet direct naast elkaar, maar zo ver mogelijk uit elkaar. Hoe lager de temperatuur van de omgeving, hoe lager het energieverbruik van de koelkast.
 • Reinig de ventilatieopeningen van uw koelkast en diepvriezer regelmatig. Zo kan de restwarmte beter worden afgevoerd, zonder dat de koelende werking vermindert.
 • Zorg ervoor dat voedsel afgekoeld in de vriezer of koelkast gezet wordt. De apparaten verbruiken vaak onnodig energie om warm voedsel te koelen of in te vriezen.
 • Kijk of er een goede afdichting op uw koelkast zit. Een deurzegel moet droog zijn en er mogen geen scheuren in het rubber voorkomen. Al het andere kost onnodig veel energie.
 • Ontdooi de vriezer regelmatig. Een meer dan 1 cm dikke laag ijs in de vriezer geeft een toename van het energieverbruik.
 • Moderne computers beschikken over een speciale stroom besparende functie. Als uw computer deze functie heeft, kan dit het energieverbruik van uw computer verlagen met 50%. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing; de energiebesparende functie is meestal niet automatisch geactiveerd.
 • Laat na het gebruik van een oven de ovendeur open staan zodat de warmte die vrij komt de keuken kan verwarmen.
 • Maak gebruik van ledlampen in plaats van spaar- en gloeilampen.

Energiebesparingstips water, wassen en drogen

 • Douche één minuut korter, dit scheelt gemiddeld zo’n 8 liter water per douchebeurt.
 • Doe de was op 30 of 40 graden in plaats van 50 of 60 graden. De was wordt net zo schoon en het bespaart energie.
 • Zorg ervoor dat de wasmachine goed vol zit en dat de was goed gecentrifugeerd wordt.
 • Hergebruik het water dat opgevangen wordt in een condens droger (bijvoorbeeld om de planten water te geven).
 • Hang de was op in plaats van deze te drogen in een wasdroger. Een wasdroger verbruikt veel energie.

Energiebesparingstips verwarming, thermostaat en ventilatie

 • Zorg ervoor dat er geen gordijnen of meubels voor of tegen de radiatoren hangen of staan.
 • Schakel de verwarming bij afwezigheid niet helemaal uit. Een constante gemiddelde temperatuur van 16 a 17° C is beter dan het constant inschakelen en uitschakelen van de verwarming. Bij langdurige afwezigheid (weekend) is 12-15° C kamertemperatuur een gunstige warmte.
 • Zet een uur voor het slapen gaan de thermostaat naar beneden / de verwarming lager.
 • Als u dag / nacht tarief stroom hebt, maak dan zoveel mogelijk gebruik van het nachttarief, dit is goedkoper.
Geldtips Toon antwoord Verberg antwoord

De gemeente heeft op haar website een pagina met geldtips. Hier staan allerlei regelingen opgesomd en handige internetsites opgenoemd. 

Er konden geen resultaten gevonden worden.