Vereisten

 • Vereisten

In het kort

U komt in aanmerking voor een woning bij De Vijverhof wanneer u 55 jaar of ouder bent, aan alle vereisten voldoet en zich ingeschreven heeft op onze wachtlijst. 

U kunt zich inschrijven vanaf de dag dat u 55 jaar bent. Klik hier voor het aanmeldformulier. 

Als u ingeschreven staat, kunt u reageren op woningen die beschikbaar komen. De woningen die beschikbaar komen, worden vaak in de periode van de eerste week van een kalendermaand op de website gezet. Houd dus tijdens deze perioden de website extra goed in de gaten!

U kunt reageren met het reactieformulier dat u te zien krijgt als u een woning op deze website aanklikt. Reactietermijnen en informatie staan bij elke beschikbare woning vermeld. Let op: dit verschilt per woning.

Ook kunt u tijdens de gestelde reactietermijnen of in de eerste dagen van de maand bellen naar 010-450 37 55. U kunt ook bellen, sms'sen en een WhatsApp-bericht sturen naar 06-13332801 of een e-mail naar de woonconsulent sturen. U kunt dan aangeven in welke beschikbare woning u ge├»nteresseerd bent.

Nadat de reactietermijn gesloten is, stellen wij uit de verschillende reacties een reactielijst samen. Behoort u tot de eerste kandidaten, dan wordt u uitgenodigd om de woning te bezichtigen. Dit zijn dan zogenaamde 1-op-1-bezichtigingen. In sommige gevallen wordt een kijkuurtje georganiseerd. U komt dan, tegelijk met de andere genodigden, naar de woning om deze te bezichtigen. U kunt uw interesse vervolgens kenbaar maken tot op een nader te bepalen tijdstip. Dit verschilt per woning.

Bent u na de bezichtiging nog steeds ge├»nteresseerd en staat u op dat moment als nummer 1 op de lijst, dan nodigen wij u uit voor de ondertekening van de huurovereenkomst. Bij die afspraak controleren wij dan of u voldoet aan de vereisten. Wij rekenen voor de werkzaamheden die wij moeten verrichten om het huurcontract af te sluiten éénmalige administratiekosten van € 80,-.

Vereisten

U moet ons bij ondertekening van de huurovereenkomst het volgende kunnen overhandigen:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (u bent 55 jaar of ouder)
 • Een verhuurdersverklaring (als u momenteel een koopwoning bezit, vervalt deze eis)
 • Een ter plaatse ingevulde machtiging ter afschrijving van de huur
 • Een ter plaatse ingevuld gegevensformulier
 • Inkomensverklaring (eventueel aangevuld met andere financiele gegevens)

Inkomen:

Inkomensverklaring

De Belastingdienst stelt ieder jaar het belastbaar jaarinkomen vast van u en uw eventuele partner. Dit jaarinkomen staat vermeld op een inkomensverklaring die de Belastingdienst op uw verzoek aan u verstrekt. Aan de hand van deze inkomensverklaring stellen wij vast of wij de woning aan u mogen verhuren. Wijkt uw huidige inkomen erg af van het belastbare jaarinkomen op de inkomensverklaring? Dan maken wij samen een nieuwe berekening op basis van uw huidige inkomen. 

Aanvraag inkomensverklaring: De inkomensverklaring kunt u gratis telefonisch opvragen bij de Belastingdienst via 0800-0543. Het duurt gemiddeld vijf werkdagen voor u de inkomensverklaring ontvangt. Wij raden u aan de verklaring zo snel mogelijk aan te vragen en dit ieder jaar in juni opnieuw te doen.

Ontbreken inkomensverklaring: Wij verhuren geen woning zonder een geldige inkomensverklaring. Het is daarom verstandig om de inkomensverklaring in huis te hebben vóórdat u op ons woningaanbod reageert. Als u een woning aangeboden krijgt, dan geldt dit aanbod slechts een paar dagen. Als u dan de inkomensverklaring nog moet aanvragen, bent u waarschijnlijk te laat. Zonder een geldige inkomensverklaring van u en/of uw partner komt het woningaanbod te vervallen.

Sociale verhuur

Alle woningen in de Leeuwerik, Nachtegaal, Merel en Tuinfluiter zijn sociale huurwoningen. In principe mogen personen deze woningen betrekken als het gezamenlijke inkomen maximaal € 48.625,- (prijspeil 2023) is. In principe is het voor de huurder mogelijk om bij sociale huurwoningen huurtoeslag aan te vragen. Daarbij mag het inkomen niet te hoog zijn. Neem contact op met de Belastingdienst om te zien wanneer u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Vrije sector verhuur

Alle woningen in de Lijster, Groenling, Roodborst en Steenloper zijn huurwoningen in de vrije huursector. In principe mogen personen deze woningen betrekken als het gezamenlijke inkomen minimaal € 48.626,(prijspeil 2023) is. Het is hier niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Waar kom ik op basis van mijn inkomen mogelijk voor in aanmerking in 2023? 

Groen=In aanmerking, Blauw=Wellicht mogelijk, Rood=Inkomen te hoog/laag

Huishoudinkomen

Leeuwerik

& Nachtegaal

115 woningen

Merel & Tuinfluiter

140 woningen

Lijster, Groenling,

Roodborst

& Steenloper

170 woningen

t/m 25.0751 pers
t/m 33.8002 pers
25.076 t/m 44.0351 pers
33.801 t/m 48.6252 pers
40.036 t/m 48.6251 of 2
48.626 en hoger1 of 2

Vermogen:

Als uw inkomen lager is dan € 48.626,- en u toch in aanmerking wil komen voor een woning in de vrije huursector, bijvoorbeeld met de opbrengst van de verkoop van uw koopwoning, geef dit dan tijdig bij de woonconsulent aan!

De hoogte van uw eigen vermogen kan vooraf al een bepalende rol spelen. Ook dit heeft effect met het eventueel verkrijgen van huurtoeslag. Naast uw inkomen controleert de Belastingdienst ook uw vermogen. Als u meer vermogen heeft dan de Belastingdienst heeft bepaald, heeft u geen recht op huurtoeslag. Daarmee vervalt de wenselijkheid om u te huisvesten in een sociale huurwoning en neemt de wenselijkheid toe om u te huisvesten in een woning in de vrije huursector. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Verhuurdersverklaring:

Gaat u binnenkort een woning van ons huren? Dan heeft u, voordat u het huurcontract tekent, een verklaring van uw huurgedrag nodig. Dit noemen we een verhuurdersverklaring. De verhuurdersverklaring laat u door uw huidige verhuurder invullen. Het is mogelijk dat wij, op basis van de verklaring, geen huurovereenkomst met u aangaan.

Geen vereisten

De volgende zaken zijn geen vereisten om in aanmerking te komen voor een woning:

 • Indicatie (ZZP) voor zorg;
 • Indicatie (Wmo) voor huishouding;
 • Momenteel al woonachtig zijn in Capelle aan den IJssel.

 Klik hier voor het aanmeldformulier.

Huurtoeslagregels 2023

Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag?
Dat is onder andere afhankelijk van uw belastbaar inkomen. De hoogte van uw huurtoeslag is namelijk afhankelijk van uw inkomen, uw vermogen en natuurlijk de hoogte van uw huur. Als u over deze bedragen heen gaat, dan heeft u geen recht meer op huurtoeslag. Hoe minder u verdient hoe meer huurtoeslag u uiteindelijk wordt toegekend. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U huurt een zelfstandige woonruimte. (Als u bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige woonruimte).
 • U staat bij de gemeente ingeschreven op uw woonadres.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag. Én het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Let hierbij ook op de servicekosten. Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten (maximaal 12 euro per kostenpost):

 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten 
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (niet van uw energiemaatschappij)
 • Huismeesterkosten
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten (deze servicekosten komen bij de Vijverhof niet voor)

Meer informatie kunt u opvragen bij de Belastingdienst.