Wachtlijst

  • Wachtlijst

Globale lengte van de wachtlijst

In juli en augustus 2023 is er weer een wachtlijstcontrole geweest en daarmee zijn er ongeveer 400 wachtenden uitgeschreven. Alle ingeschrevenen van 1992 tot en met 2019 konden tot en met 15 augustus reageren. Alle ingeschrevenen van 2020 tot en met 2022 konden tot en met 28 augustus reageren. Alle ingeschrevenen in 2023 kregen nu geen controle. 

De wachttijd op een wachtlijst kan op allerlei manieren variĆ«ren. Dit komt door het aanbod van woningen, maar ook met het voldoen aan onze gestelde vereisten, uw persoonlijke voorkeuren voor een bepaalde ligging of type woning en uw huidige leefsituatie. Sommige wachtenden hebben zich bijvoorbeeld aangemeld voor een woning in de (verre) toekomst, anderen willen graag zo spoedig mogelijk verhuizen. De wachttijd hangt dus mede af van de reacties van de wachtenden op de wachtlijst op de beschikbare woningen. 

Stand per 31-05-2024 van het aantal wachtenden op de wachtlijst en de onderverdeling van wanneer het aantal inschrijvingen per complex gedaan is.

 

 

Ingeschreven in periode:

Complex                                          

Totaal wachtlijst:

2022, 2023 en 2024:

2019, 2020 en 2021

2018 en eerder:

Leeuwerik en Nachtegaal655330175150
Merel790380180230
Tuinfluiter940430260250
Lijster795380225190

Roodborst, Groenling en Steenloper

990515260215

 

Totaal (unieke inschrijvingen)

 

1565

 

775

 

410

 

380

 

Ook het aanbod van woningen in de complexen heeft invloed op de wachtijd. U ziet hieronder hoeveel woningen in 2022 zijn verhuurd aan wachtenden met een bepaalde inschrijfduur.

 

 Verhuurd aan wachtenden, ingeschreven in periode:

Complex                                          

Totaal verhuurd in 2022:

< 3 jaar ingeschreven:

> 3 jaar ingeschreven:

Leeuwerik en Nachtegaalca. 19ca. 10ca. 9
Merelca. 10ca. 5ca. 5
Tuinfluiterca. 2 ca. 1ca. 1
Lijsterca. 2ca. 1ca. 1

Roodborst, Groenling en Steenloper

ca. 17ca. 6ca. 11

 

Totaal 

ca. 50

 ca. 23

ca. 27

U ziet hieronder hoeveel woningen in 2023 zijn verhuurd aan wachtenden met een bepaalde inschrijfduur.

 

 Verhuurd aan wachtenden, ingeschreven in periode:

Complex                                          

Totaal verhuurd in 2023:

< 3 jaar ingeschreven:

> 3 jaar ingeschreven:

Leeuwerik en Nachtegaalca. 15ca. 9ca. 6 
Merelca. 5ca. 3ca. 2
Tuinfluiterca. 10ca. 6ca. 4
Lijsterca. 5ca. 2ca. 3

Roodborst, Groenling en Steenloper

ca. 15ca. 6ca. 9

 

Totaal 

ca. 50

 ca. 26

ca. 24

Aan bovenstaande informatie kunt u geen rechten ontlenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de woonconsulent.

Wat is een wachtlijst

Een wachtlijst is een lijst met personen die zijn ingeschreven als woningzoekende en wachten op een (huur)woning. Doorgaans worden mensen onderaan de wachtlijst toegevoegd, meestal met de vermelding van het tijdstip van de eerste inschrijving. Wachtlijsten zijn een veel voorkomend fenomeen bij sociale huurwoningen.

In sommige delen van Nederland zijn helemaal geen wachtlijsten, terwijl in de grote steden in de Randstad wachtlijsten kunnen oplopen tot meer dan tien jaar. In de grote steden en bij populaire huurwoningen komen dus vaak lange wachtlijsten voor. Dit heeft meestal te maken met een zeer grote vraag naar betaalbare en goedkope huurwoningen en het lage aanbod. Wachtlijsten voor woningen in de vrije huursector zijn in de regel korter.

Woonnet Rijnmond